วัสดุเฉพาะทางที่เป็น สารอนินทรีย์

สารต้านแบคทีเรีย

สารดับกลิ่น

KESMON® สารอนินทรีย์สำหรับดับกลิ่น

KESMON® เป็นสารอนินทรีย์สำหรับดับกลิ่นมีการดูดซับที่ดีเยียม ซึ่งสามารถระงับกลิ่นต่าง ๆ และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้ เนื่องจาก KESMON® ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับส่วนประกอบทางเคมีของแก๊สที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และสามารถดับกลิ่นที่มีความเข้มข้นต่ำได้ดีในทันที ซึ่งยากต่อการดับกลิ่นด้วยวัสดุทั่วไป นอกจากนี้ KESMON® ยังมีความสามารถในการดับกลิ่น มีความยั่งยืน ทนต่อความร้อนและทนทาน ทำให้ KESMON® จึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ฟิล์ม กระดาษ ผ้าไม่ทอ สิ่งทอ ชิ้นส่วนขึ้นรูป สี และอื่น ๆ